fbpx

Wynagrodzenie autora

Z reguły Autor otrzymuje honorarium w wysokości wcześniej ustalonego % od wpływów ze sprzedaży książki. Inaczej mówiąc, wynagrodzenie Autora wylicza się od tych środków, które sukcesywnie trafiają do Wydawnictwa. Należy nadmienić, iż nasze Wydawnictwo sprzedaje swoje książki poprzez ogólnopolską sieć dystrybucji, jak również w swojej księgarni Borgis.

Pierwsze honorarium Autor otrzyma na podstawie rozliczenia po około pół roku. Wydawnictwo uzależnia to od miesiąca, w którym zawarło z Autorem umowę. Kolejne środki Wydawnictwo będzie wypłacać już systematycznie co pół roku. Honorarium autorskie obejmuje zarówno wydanie tradycyjne książki, jak i e-book czy audiobook.

Szczegółowe informacje zawiera umowa z Autorem.

wynagrodzenie autora