„Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe II Rzeczypospolitej 1919-1939”

„Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe II Rzeczypospolitej 1919-1939”

Publikacja prezentuje działalność ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego w Polsce okresu międzywojennego.

Krzysztof Jan Rej Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe II Rzeczypospolitej 1919-1939W książce Czytelnik znajdzie krótkie szkice historyczne ewangelickich Kościołów i związków wyznaniowych działających w II Rzeczypospolitej, historię powstania i działalności ewangelicko-augsburskiego duszpasterstwa wojskowego w poszczególnych Okręgach Korpusów i w oddziałach Korpusu Ochrony Pogranicza, historię powstania i działalności duszpasterstwa ewangelicko-reformowanego i pozostałych wyznań wywodzących się z tradycji protestanckich, podstawowe zagadnienia dotyczące przejawów życia religijnego w Wojsku Polskim oraz sylwetki kapelanów związanych ze służbą w niepodległej Ojczyźnie w latach 1918-1939.

Autor publikacji, ksiądz doktor Krzysztof Jan Rej, jest duchownym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej i nauczycielem mianowanym religii ewangelickiej.

Książka dostępna m. in. w internetowej księgarni Wydawnictwa Borgis: https://ksiegarnia.borgis.pl/ewangelickie-duszpasterstwo-wojskowe-II-rzeczypospolitej-1919-1939-krzysztof-jan-rej-ksiazka

Comments are closed.