Recenzja wstępna

Recenzja wstępna

W trosce o wysoki poziom wydawanych książek wszystkie nadesłane teksty przechodzą wstępną kwalifikację do druku. Wstępna recenzja książki ma charakter wewnętrzny. Autorowi przesyłamy krótką informację, czy książka spełnia warunki, aby być wydana. Wstępna kwalifikacja książki do druku jest bezpłatna.

Jeśli jednak są Państwo zainteresowani bardziej obszerną analizą swojego dzieła, możemy zaproponować trzy usługi:

Recenzja

Proponujemy usługę polegającą na wykonaniu recenzji Państwa utworu. Specjalizujemy się w literaturze pięknej, poezji oraz literaturze specjalistycznej, zwłaszcza medycznej.

Na rynku wydawnictw działamy od niemal trzydziestu lat, współpracujemy z profesorami, doktorami nauk, pisarzami, krytykami literackimi, dziennikarzami. Nasze recenzje nie zawsze muszą być pochlebne, ale staramy się być obiektywni, żeby Autorzy otrzymali wiarygodną ocenę wartości swojego dzieła.

Recenzja jest odpłatna, a jej koszt zależy m.in. od charakteru publikacji i objętości materiału. Recenzje wydajemy na piśmie.

Ocena potencjału

to usługa polegająca na dokonaniu wstępnej analizy utworu (powieści, zbioru poetyckiego itd.).

Ocena jest opinią redaktora naszego Wydawnictwa, wystawianą po zapoznaniu się przez niego z początkowym fragmentem tekstu, jego planem, a nawet samym pomysłem na utwór. Ocena stanowi prognozę, czy w danym lub planowanym kształcie publikacja ma potencjał, aby stać się dziełem wartościowym, dobrze przyjętym na rynku wydawniczym. Ocena może być również wskazówką, co Autor powinien poprawić w swojej pracy podczas pisania książki. Badanie potencjału dzieła jest usługą odpłatną, a jego koszt zależy od zakresu zlecenia.

Konsultacja z redaktorem

Istnieje możliwość przydzielenia Autorowi redaktora-konsultanta, który pomoże Twórcy na każdym etapie powstawania dzieła. Konsultacja z redaktorem jest usługą odpłatną, a jej koszt zależy od wymiaru godzinowego spotkań oraz zakresu pracy redaktora.