Proces recenzji pracy naukowej

Proces recenzji pracy naukowej

Wydawnictwo przyjmuje prace naukowe na podstawie tzw. peer review, czyli anonimowej oceny prac przez niezależnych recenzentów. Dzięki temu utrzymujemy wysoką jakość wydawanych publikacji. Proces recenzji jest podwójnie ślepy, co oznacza, że zarówno autor, jak i recenzent są anonimowi. Taka praktyka zapobiega stronniczości recenzji z powodu np. kraju pochodzenia autora, jego reputacji czy relacji prywatnych. Każda praca otrzymuje dwie recenzje; w uzasadnionych przypadkach praca poddawana jest dodatkowym recenzjom.

Sam proces recenzyjny jest złożony. Wszystkie prace podlegają wstępnej ocenie przez redakcję i na tym etapie część prac jest odrzucana. Po wstępnej akceptacji tekstu jest on wysyłany do dwóch niezależnych recenzentów pochodzących z organizacji naukowych, z którymi autor publikacji nie jest związany. Formularz recenzji zawiera rekomendacje recenzenta co do akceptacji manuskryptu. Redakcja rozpatruje recenzje i podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu pracy. Autor informowany jest o decyzji oraz jej uzasadnieniu.

Comments are closed.