Procedura wydawnicza prac naukowych

Procedura wydawnicza prac naukowych

Wydawnictwo przyjmuje do wydania następujące publikacje: monografie naukowe, prace magisterskie, doktorskie, habilitacyjne, zbiory artykułów pokonferencyjnych, podręczniki akademickie, atlasy i podręczniki.

Aby rozpocząć współpracę, należy zgłosić tytuł do wydania za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Wydawnictwa lub mailowo na adres wydawnictwo@borgis.pl.

Wydawnictwo przyjmuje artykuły na podstawie tzw. peer review, czyli anonimowej oceny prac przez niezależnych recenzentów. Wszystkie przesłane prace podlegają wstępnej ocenie przez redakcję i na tym etapie część prac jest odrzucana. Po wstępnej akceptacji publikacji jest ona wysyłana do dwóch niezależnych recenzentów pochodzących z organizacji naukowych, z którymi autor publikacji nie jest związany. Stosujemy model podwójnie ślepej recenzji (double blind peer review). Formularz recenzji zawiera rekomendacje recenzenta co do akceptacji pracy. Redakcja rozpatruje recenzje i podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu. Autor informowany jest o decyzji oraz jej uzasadnieniu.

Pozytywne recenzje są warunkiem przyjęcia publikacji naukowej do wydania i rozpoczęcia prac redakcyjnych.

Prace nad publikacją naukową obejmują: redakcję i korektę językową (ilość korekt zależy od tekstu), redakcję techniczną, opracowanie graficzne (przygotowanie tzw. layoutu) i skład, projekt okładki, pomoc przy napisaniu tekstów na czwartą stronę okładki i blurbów, nadanie numeru ISBN, wydrukowanie książki, wysyłkę egzemplarzy do bibliotek obowiązkowych, dystrybucję książki do księgarń stacjonarnych i internetowych oraz podstawową promocję.

Cały proces jest koordynowany przez przydzielanego Autorowi Redaktora Prowadzącego. Redaktor Prowadzący koordynuje prace wydawnicze, informuje Autora na bieżąco o postępach w pracy nad książką, odpowiada na jego pytania, pomaga mu w podejmowaniu decyzji, doradza najlepsze rozwiązania oraz wspiera go.

Comments are closed.