Umowy

Nasze Wydawnictwo stosuje dwa rodzaje umów: umowę licencji wyłącznej oraz umowę wydawniczą. Umowa wydawnicza wiąże się z przeniesieniem na Wydawcę autorskich praw majątkowych dożywotnio. W przypadku umowy licencyjnej prawa te przeniesione zostają na określony w umowie okres (np. 5 lat). Oba rodzaje umów mają jednak swoje wady i zalety. Umowa wydawnicza pozwala na nieprzerwaną dystrybucję książki przez Wydawnictwo, umowa licencyjna pozwala natomiast na dystrybucję książki tylko w okresie trwania umowy. Oznacza to, że nawet jeśli księgarze będą zainteresowani dalszymi zamówieniami, po wygaśnięciu umowy licencyjnej Wydawca nie ma prawa wstawiać książki do księgarń. Zaś ponowne wprowadzenie tytułu na rynek jest zazwyczaj niemożliwe, ponieważ księgarze żyją nowościami wydawniczymi. Zwolennicy umów licencyjnych podkreślają z kolei, że po upływie określonego w umowie okresu Autor może swobodnie dysponować swoim dziełem, np. wydać je u innego Wydawcy czy udostępniać publicznie w dowolny sposób, co w przypadku umowy wydawniczej nie jest możliwe.

Wzór umowy przesyłamy po zaakceptowaniu przez Autora kosztów wydania. Wybór rodzaju umowy zależy od Autora, Wydawnictwo niczego nie narzuca w tej kwestii.