Opis Agnieszka

Agnieszka interesuje się książkami, a poza tym… literaturą. Mówiąc zaś poważnie, głównie historią literatury, sztuką i religioznawstwem. Agnieszka ukończyła specjalizację edytorsko-wydawniczą na polonistyce, ale tempa nie zwalnia. W kilka lat po studiach ma już za sobą liczne kursy i szkolenia z kultury języka. Dyskusja z nią na temat składni językowej czy interpunkcji nie ma sensu – jej zawsze jest na wierzchu. Agnieszka doskonale rozumie wrażliwość autorów, sama bowiem pisze wiersze, opowiadania, artykuły o książkach, a nawet scenariusze filmowe. Ale nie byłoby tego zapału i weny, gdyby nie dobra muzyka lat sześćdziesiątych i kawa, której spożywane ilości budzą zdziwienie i niepokój otoczenia.