Like

http://www.nstomatologia.pl/

Kwartalnik Nowa Stomatologia ukazuje się od 1996 roku. Czasopismo dociera do stomatologów oraz studentów stomatologii za pośrednictwem prenumeraty oraz za pośrednictwem najważniejszych wydarzeń stomatologicznych (targi, kongresy, konferencje, sympozja, kursy).