1

http://www.nowapediatria.pl/

Kwartalnik, ukazuje się od 1997 roku. Funkcję Redaktora Naczelnego pełni dr n. med. Artur Gadomski z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Redakcja szczególną wagę przywiązuje do dbałości o wartość naukową zamieszczanych artykułów. Zabiega o publikację prac oryginalnych i dba o dostosowanie prezentacji publikowanego materiału do standardów międzynarodowych.