2

http://www.medrodzinna.pl/

Czasopismo ukazuje się od początku 1998 roku i adresowane jest przede wszystkim do lekarzy rodzinnych, ogólnych, studentów akademii medycznych, studenckich towarzystw naukowych. Medycyna Rodzinna zajmuje się problemami, z którymi lekarze spotykają się na co dzień w swojej praktyce zawodowej. Artykuły mają charakter edukacyjny.