Jak działamy

Proces recenzji pracy naukowej

Proces recenzji pracy naukowej

Wydawnictwo przyjmuje prace naukowe na podstawie tzw. peer review, czyli anonimowej oceny prac przez niezależnych recenzentów. Dzięki temu utrzymujemy wysoką jakość wydawanych publikacji. Proces recenzji jest podwójnie ślepy, co oznacza, że zarówno autor, jak i recenzent są anonimowi. Taka praktyka zapobiega stronniczości recenzji z powodu np. kraju pochodzenia autora, jego reputacji czy relacji prywatnych. Każda praca otrzymuje dwie recenzje; w uzasadnionych przypadkach praca poddawana jest dodatkowym recenzjom.

Czytaj dalej Czytaj dalej

Procedura wydawnicza prac naukowych

Procedura wydawnicza prac naukowych

Wydawnictwo przyjmuje do wydania następujące publikacje: monografie naukowe, prace magisterskie, doktorskie, habilitacyjne, zbiory artykułów pokonferencyjnych, podręczniki akademickie, atlasy i podręczniki.

Aby rozpocząć współpracę, należy zgłosić tytuł do wydania za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Wydawnictwa lub mailowo na adres wydawnictwo@borgis.pl.

Czytaj dalej Czytaj dalej

Etyka wydawnicza

Etyka wydawnicza

Recenzja

Wydawnictwo przyjmuje tytuły na podstawie tzw. peer review, czyli anonimowej oceny prac przez niezależnych recenzentów. Dzięki temu utrzymujemy wysoką jakość publikacji naukowych. Proces recenzji jest podwójnie ślepy, co oznacza, że zarówno autor, jak i recenzent są anonimowi. Taka praktyka zapobiega stronniczości recenzji z powodu np. kraju pochodzenia autora, jego reputacji czy relacji prywatnych. Każda praca otrzymuje dwie recenzje.

Czytaj dalej Czytaj dalej